Olinsgymnasiet 21/22 - Olinsgymnasiet facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Olinsgymnasiet 21/22

Från läsåret 21/22 ansöker Olinsgymnasiet om att bli tre Campus – Campus City, Campus Katedral och Campus Götene. Varje Campus kommer att ha mellan 150-250 elever och fungera som olika skolor med olika program och verksamheter. Samarbeten kring exempelvis elevhälsa, individuella val, fördjupningar och elevkårsverksamhet är några av de saker som kommer göra att du känner att du går på den lilla skolan – som har allt!

Campus City

ESTETISKT PROGRAM
• MoP musik
• Estetik & Media
• Dans
• Teater

GYMNASIESÄRSKOLA
• Fordon
• Musik
• Dans
• Teater
• Foto

PROGRAMINRIKTAT VAL

Campus Katedral

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM 
• Idrottsprofiler
  – Fotboll
  – Handboll
  – Golf
• Hållbarhet/Miljö
• Juridik/Ledarskap/Organisation
• E-sport
• Beteendevetenskap

PROGRAMINRIKTAT VAL

Campus Götene

SEX YRKESFÖRBEREDANDE PROGRAM
• Möjlighet till såväl högskolebehörighet som till gymnasial lärlingsutbildning
• Möjlighet till Idrottsprofiler

PROGRAMINRIKTAT VAL