Profiler samhällsvetenskapsprogrammet - Olinsgymnasiet i Götene facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Profiler samhällsvetenskapsprogrammet

Idrott & Ledarskap
Är ledarskap något som intresserar dig? Inom vår profil Idrott & ledarskap sätter vi fokus på ledarskapet med tyngdpunkt mot idrott. Här får du tillämpa dina kunskaper inom såväl idrottsgrupper som inom andra verksamheter. Du får diskutera och analysera den roll som ledarskapet innebär. Vi jobbar med frågor kring jämställdhet och identitet inom idrottsutövandet där du som ledare har en central roll. 

Egenföretagare
Profilen egenföretagare ger dig de kunskaper och verktyg som är viktiga och grundläggande om du funderar på ett yrkesliv som egenföretagare. Profilen är unikt sammansatt och du som elev får bland annat coachning av egenföretagare som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Att ha kunskaper kring att starta och driva eget företag är av stor nytta även om du senare väljer en annan yrkesbana. Kunskapen om att kunna planera, genomföra, driva och utvärdera projekt är mycket viktig inom flera yrken och i flera olika sammanhang.

Säkerhet & Räddning
Vill du läsa vidare till polis, brandman, väktare eller kriminalvårdare? Vill du jobba inom tull, försvar, kustbevakning eller sjöräddning? Då är profilen säkerhet & räddning något för dig. Profilen ger dig en inblick, förståelse och kunskap kring hur säkerhetsarbeten fungerar i samhället. Du får bredda dina kunskaper inom folkhälsa, samhällsmedicin, säkerhet och samhällsskydd. Undervisningen sker såväl praktiskt som teoretiskt bland annat i form av studiebesök, fallstudier och övningar. Profilens mål är att ge dig en god inblick och förståelse för olika uniformsarbeten. 

Här kan du ladda ner vår poängplan.

Tillbaka till programsidan

Gymnasiegemensamma kurser 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma kurser 300
Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Inriktning Beteendevetenskap 450
Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Fördjupningskurser 300