SÖK TILL OSS - Olinsgymnasiet i Skara facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

SÖK TILL OSS

Ansökan till Olinsgymnasiet görs via antagningskansliet i din hemkommun.

Bor du i Skaraborg söker du till oss via Utbildning Skaraborg.
Inför aktuell valperiod får du dina inloggningsuppgifter av din Studie- och yrkesvägledare (SYV). Ansökningsperioden pågår fram till den 1:a februari. I mitten av april får du besked om din preliminära antagning, och under perioden 15 april till 15 maj har du möjlighet att göra omval. I slutet av juni får du ditt definitiva antagningsbesked.

Bor du utanför Skaraborg söker du till oss via din hemkommuns antagningskansli. Din Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan hjälp dig med din ansökan.

Var noggrann med att ange vår skolenhetskod 16555851 (Olinsgymnasiet Skara) och studievägskoden för den utbildning som du vill söka.

Olinsgymnasiet Skara
Skolenhetskod; 16555851

Studievägskoder;
ESMUS – Estetiska programmet Musik (MoP) – antagningsprov
ESEST – Estetiska programmet Estetik & Media
ESBIL – Estetiska programmet Bild & Formgivning
IMVES – Programinriktat val mot Estetiska programmet
EVEST – Programmet för Estetiska verksamheter (musik/teater/dans)
FGFOR – Programmet för Fordonsvård och Godshantering

Vill du ”skugga” hos oss?
Hör då av dig till oss på info@olinsgymnasiet.se så bokar vi i en lämplig dag för ”skuggning”.