facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Så här söker du till oss

SÖK TILL OSS

Bor du i Skaraborg?

Då söker du till oss via antagningskansliet på Utbildning Skaraborg. Inför aktuell valperiod får du dina inloggningsuppgifter av din Studie- och yrkesvägledare (SYV), som också kan hjälp dig med din ansökan.

Bor du utanför Skaraborg?

Då söker du till oss via din hemkommuns antagningskansli. Din Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan hjälp dig med din ansökan. Viktigt är att du anger vår skolenhetskod och studievägskoden för den aktuella utbildningen som du vill söka.

Skolenhetskod

Vår skolenhetskod är 16555851. Skolenhetskoden är densamma oavsett vilken utbildning du väljer hos oss.

Våra studievägskoder läsåret 2018/2019

ESMUS – Estetiska programmet Musik (MOP)
EVEST – programmet för Estetiska verksamheter (musik/teater/dans)
FGFOR – programmet för Fordonsvård och godshantering

 

Antagningsprov när du söker till MOP

Vårt antagningsprov till MOP består av tre delar där resultatet ger dig färdighetspoäng som läggs till ditt meritvärde.

Del 1; Instrument/Sång
Du får under 10 minuter visa upp dina färdigheter på ditt instrument eller sång. Du framför en obligatorisk låt och en låt som du har valt själv.

Del 2; Gehör
Under gehörsdelen får du göra några enklare rytmövningar.

Del 3; Intervju
Här träffar du en av våra lärare för en kort intervju.
Vi frågar om tidigare musikaliska erfarenheter och förväntningar på utbildningen (denna del poängsätts inte).

Är du ändå osäker på hur du ska göra för att ansöka till oss? Hör då av dig till oss, så hjälper vid dig!