Sök till oss 2018-02-26T09:36:21+00:00

 

Sök till oss

Du som bor utanför Skaraborg och har sökt till MOP får information om vårt färdighetsprov under vecka 9.

Estetiska programmet – Musik (MOP)

Du söker till oss via intagningskansliet på Utbildning Skaraborg. Där kan du också läsa mer om hur du gör din ansökan. Du kompletterar ditt meritvärde med ytterligare poäng från vårt antagningsprov.

Dina inloggningsuppgifter får du av din Studie- och yrkesvägledare (SYV), som även kan hjälpa dig med din ansökan. Vår studievägskod för Estetiska programmet Musik (MOP) är ESMUS. Fyll även i om du önskar fortsätta med ditt moderna språk.

Bor du utanför Skaraborg och vill söka till oss, gör du det via din hemkommuns antagningskansli. Fråga gärna din Studie- och yrkesvägledare (SYV) om hjälp. Du anger vår studievägskod ESMUS och vår skolenhetskod 16555851.

Hur går vårt antagningsprov till?

Vårt antagningsprov består av tre delar där resultatet ger färdighetspoäng som läggs till ditt meritvärde. Antagningsprovet består av tre delar.

Del 1; Instrument/Sång
Du får under 10 minuter visa upp dina färdigheter på ditt instrument eller sång genom ett eget val av låt och en obligatorisk låt.

Del 2; Gehör
Under gehörsdelen får du göra några enklare rytmövningar.

Del 3; Intervju
Här träffar du en av våra lärare för en kort intervju.
Vi frågar om tidigare musikaliska erfarenheter och förväntningar på utbildningen (denna del poängsätts inte).

Programmet för Estetiska verksamheter och programmet för Fordonsvård och godshantering

Du söker till oss via intagningskansliet på Utbildning Skaraborg. Där kan du också läsa mer om hur du gör din ansökan.

Dina inloggningsuppgifter får du av din Studie- och yrkesvägledare (SYV), som också kan hjälpa dig med din ansökan. Studievägskoden till vårt program Estetiska verksamheter (musik/teater/dans) är EVEST och till programmet Fordonsvård och godshantering är studievägskoden FGFOR.

Bor du utanför Skaraborg och vill söka till oss, gör du det via din hemkommuns antagningskansli. Fråga gärna din Studie- och yrkesvägledare (SYV) om hjälp. När du söker till oss är det viktigt att du anger utbildningens studievägskod EVEST (programmet Estetiska verksamheter) eller FGFOR (programmet Fordonsvård och godshantering) och vår skolenhetskod 16555851.

Är du ändå osäker på hur du ska göra för att ansöka till oss? Hör då av dig till oss, så hjälper vid dig!