Antagningsprov

Estetiska programmet
Musik – MoP

Vår musikinriktning är en uppskattad utbildning som lockat elever från hela Sverige i över 20 år. Om du också är intresserad av att gå en musikalisk utbildning i toppklass kommer du att genomföra ett antagningsprov.

Antagningsprovet består av tre delar och kommer ske i mars 2024.

Om du har sökt till Estetprogrammet inriktning Musik kommer vi att kontakta dig med en inbjudan för att komma till oss för att göra provet.

Antagningsprov

Del 1 Instrument eller sång

Under 10 minuter får du möjlighet att visa upp dina färdigheter på ditt instrument eller sång.
Du framför en obligatorisk låt, som kompas av vårt lärarband och en låt som du väljer själv.

Som alternativ till en egenvald låt kan du välja att visa upp musik som du själv har producerat digitalt. Förbered dig då på att berätta om hur du arbetar med musik i din dator.

Del 2 Gehör

Under gehörsdelen får du göra några enklare rytmövningar.

Del 3 Intervju

Här träffar du en av våra lärare för en kort intervju. Vi frågar bland annat om tidigare musikaliska erfarenheter och dina förväntningar på utbildningen. Denna del poängsätts inte.

Antagningsprov

Det totala resultatet ger dig färdighetspoäng som räknas in i ditt totala meritvärde.

Antagningsprovet bedöms på en 10-gradig skala där varje steg på skalan ger 26 poäng. Det vill säga; 1×26, 2×26, 3×26…. till maximalt 10×26=260 poäng.