blå

Programinriktat val

Sparresäter

Saknar du behörighet för att läsa på Naturbruksprogrammet i höst? Då kan du läsa upp din behörighet hos oss på Olinsgymnasiet. Målet är att du ska bli behörig och antagen till programmet så snart som möjligt.  

Kort om programmet

Under utbildningens gång får du följa ditt valda program samtidigt som du läser de ämnen du saknar behörighet i.

Behörighet 

För att vara behörig till Programinriktat val ska du ha godkända betyg från vårterminen i årskurs 9 i en av följande ämneskombinationer:

  • Svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik samt tre andra valfria ämnen.
  • Svenska (eller svenska som andraspråk), matematik och fyra andra valfria ämnen.
  • Svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och fyra andra valfria ämnen.

Program att läsa mot

Behöver du hjälp eller har du frågor? Kontakta då din SYV eller oss på info@olinsgymnasiet.se. 

Finns på fler orter

Programinriktat val finns på alla våra skolor.