Naturbruksprogrammet

Sparresäter

Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av naturen och miljöfrågor. Här får du lära dig om hur naturen kan brukas på bästa sätt ur både ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. 

Kort om programmet

Under utbildningen utvecklar du en större förståelse för naturens mångfald och hur olika verksamheter påverkar naturen. Du lär dig om biologi, ekologi, teknik och ekonomi. Programmet passar dig som vill börja arbeta med växter, mark eller skog inom naturbrukssektorn direkt efter gymnasiet

Naturbruksprogrammet är en utmärkt grund om du vill läsa vidare till exempelvis biolog, landskapsarkitekt eller veterinär.

Tre programinriktningar

Testa på branschen under en APL

Vi jobbar aktivt med att vara en trygg övergång in i arbetslivet och har goda kontakter med det lokala näringslivet. Förutom att utbildningen ger dig erfarenhet av yrket knyter du också viktiga kontakter med arbetsgivare under din APL (arbetsplatsförlagt lärande). På Olinsgymnasiet har du minst 15 veckors APL.

Meritpoäng

Du har möjligheten att läsa extra kurser och få med dig maximalt med meritpoäng. Vi erbjuder:

 • Engelska 7
 • Matematik 2b.
 • Moderna språk (franska, spanska och tyska) steg 3 och 4

Poängplan

På Naturbruksprogrammet läser du vissa kurser gemensamt och andra baserat på vilken inriktning och eventuell fördjupning du väljer.

 • Gymnasiegemensamma kurser
  900
  • Engelska 5
   100
  • Engelska 6
   100
  • Historia 1a1
   50
  • Idrott och hälsa 1
   100
  • Matematik 1a
   100
  • Naturkunskap 1a1
   50
  • Religionskunskap 1
   50
  • Samhällskunskap 1a1
   50
  • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
   100
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
   100
  • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
   100
 • Programgemensamma kurser
  400
  • Biologi 1
   100
  • Entreprenörskap
   100
  • Naturbruk
   200
 • Individuellt val
  200
 • Gymnasiearbete
  100
 • Inriktning Naturturism
  600
  • Marken och växternas biologi
   100
  • Motor- och röjmotorsåg 1
   100
  • Naturturism 1
   100
  • Naturturism 2
   100
  • Mångbruk av skog
   100
  • Terrängtransporter
   100
 • Inriktning Skogsbruk
  700
  • Marken och växternas biologi
   100
  • Motor- och röjmotorsåg 1
   100
  • Mångbruk av skog
   100
  • Terrängtransporter
   100
  • Virkestransport med skotare
   100
  • Skogsskötsel 1
   100
  • Virkeslära
   100
 • Inriktning Trädgård
  700
  • Marken och växternas biologi
   100
  • Fordon och redskap
   100
  • Beskärning och trädvård
   100
  • Skötsel av utemiljöer
   100
  • Trädgårdsanläggning 1
   100
  • Trädgårdsodling
   100
  • Växtkunskap 1
   100
 • Programfördjupningens kurser
  500-700
  • Läs mer om vilka kurser som ingår i programfördjupningen på respektive inriktning

Med reservation för ändringar

Bilder från Naturbruksprogrammet

Bläddra mellan bilder