Elevhälsa

Olinsgymnasiets Elevhälsa ska främst arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödjande i elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan jobbar tillsammans med  dig som elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att du ska få det stöd som du behöver för att nå målen med skolarbetet.

Elevhälsa

I elevhälsan finns skolkurator, skolsköterska, specialpedagog/lärare, skolpsykolog och skolläkare. Tillsammans med mentor och rektor ansvarar vi för elevhälsoarbetet med målet att skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

Elevhälsan erbjuder bland annat:

 • Hälsobesök
 • Enklare sjukvårdsinsatser och bedömningar
 • Rådgivning i psykosociala, medicinska och pedagogiska frågor
 • Samtal kring relationer, motivation och stress
 • Kartläggning, utredning och bedömning
 • Alternativa lärverktyg
 • Råd kring studieteknik och struktur

Elevhälsoteam

Skolkurator

Hos skolkuratorn kan du som elev få hjälp med att reda ut frågor och funderingar som handlar om studier, kamrater, familj, samlevnad och övriga livsfrågor. Skolkuratorn kan hjälpa till med stödkontakter utanför skolan som till exempel socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, ungdomsmottagningen och primärvården (vårdcentral). Skolkuratorn arbetar under sekretess och kontakten är alltid frivillig. 

Skolsköterska

Skolsköterskan kan du rådfråga om det mesta som rör din hälsa och livsstil. Alla elever i åk 1 på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal. Vid hälsosamtalet pratar vi om trivsel, hälsa och mående samt livsstil. Skolsköterskan hjälper gärna till med enklare sjukvårdsinsatser som såromläggning, suturtagning och mätvärden vid medicinjustering. Vid behov hänvisar skolsköterskan dig vidare och skriver remiss till andra vårdinstanser. Skolsköterskan har tillgång till skolläkare och arbetar under sekretess.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för att nå målen i sina studier. Det kan handla om kartläggning av läs- och skrivsvårigheter, hjälp med din studieteknik och att hitta struktur och ordning i skolarbetet. Specialpedagogen kan hjälpa till med att hitta alternativa lärverktyg och hur dessa kan användas för att underlätta ditt lärande.

Skolpsykolog

Skolpsykologen konsulteras vid behov och finns med i mötesformer tillsammans med elevhälsan.

Skolläkare

Skolläkare nås via skolsköterskan. Skolläkaren hjälper även till med läkarintyg för eleverna vid fordon-och transportprogrammet.

Kontakt

Du är välkommen att besöka oss när du har möjlighet eller boka tid. Vi har inga fasta mottagnings- eller telefontider utan ring, sms:a eller mejla för att boka en tid. 

 • Olinsgymnasiet Götene, Skara och Sparresäter
  • Skolkurator
   Åsa Björklund: 076 00 57 168, asa.bjorklund@olinsgymnasiet.se
  • Skolsköterska
   Mia Schnitzler: 076-007 51 58, mia.schnitzler@olinsgymnasiet.se
  • Specialpedagog
   Anna Wejshag: 070-829 42 51, anna.wejshag@olinsgymnasiet.se
 • Vänergymnasiet Olins Mariestad
  • Skolkurator
   Stefan Friberg: 070-259 36 58, stefan.friberg@vanergymnasiet.se
  • Skolsköterska
   Bodil Lindblom: 076-026 32 39, bodil.lindblom@olinsgymnasiet.se
  • Speciallärare
   Fredrika Persson: 076-005 45 42, fredrika.persson@vanergymnasiet.se
 • Olinsgymnasiet Tibro
  • Skolkurator
   Stefan Friberg: 070-259 36 58, stefan.friberg@vanergymnasiet.se
  • Skolsköterska
   Bodil Lindblom: 076-026 32 39, bodil.lindblom@olinsgymnasiet.se
  • Specialpedagog
   Pauline Gustavsson: 076-024 69 16, pauline.gustavsson@olinsgymnasiet.se