SÖK TILL OSS - Olinsgymnasiet facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

SÖK TILL OSS

Ansökan till Olinsgymnasiet görs via antagningskansliet i din hemkommun.

Bor du i Skaraborg söker du till oss via Utbildning Skaraborg.
Inför aktuell valperiod får du dina inloggningsuppgifter av din Studie- och yrkesvägledare (SYV). Ansökningsperioden pågår fram till den 1:a februari. I mitten av april får du besked om din preliminära antagning, och under perioden 15 april till 15 maj har du möjlighet att göra omval. I slutet av juni får du ditt definitiva antagningsbesked.

Bor du utanför Skaraborg söker du till oss via din hemkommuns antagningskansli. Din Studie- och yrkesvägledare (SYV) kan hjälp dig med din ansökan.

Var noggrann med att ange vår skolenhetskod och studievägskoden för den utbildning som du vill söka.

Olinsgymnasiet Skara (skolenhetskod: 16555851)

Studievägskoder:
ESMUS – Estetiska programmet Musik (MoP)
ESEST – Estetiska programmet Estetik & Media
ESBIL – Estetiska programmet Bild & Formgivning
IMVES – Programinriktat val mot Estetiska programmet
EVEST – Programmet för Estetiska verksamheter (musik/teater/dans)
FGFOR – Programmet för Fordonsvård och Godshantering
HOHAL – Programmet för Hälsa, vård och omsorg

Olinsgymnasiet Götene (skolenhetskod: 77718188)

Studievägskoder:
BF – Barn- och fritidsprogrammet
BA – Bygg- och anläggningsprogrammet
FTTRA – Fordon- och transportprogrammet; Transport
FTPER – Fordon- och transportprogrammet; Personbil
IN – Industritekniska programmet
SABET – Samhällsvetenskapsprogrammet; Beteendevetenskap
Programinriktat val

Här anmäler du dig till Olins idrottsprofiler

Vill du ”skugga” hos oss?
Hör då av dig till oss på info@olinsgymnasiet.se så bokar vi i en lämplig dag för ”skuggning”.