Färdighetsprov när du söker till MOP - Olinsgymnasiet facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Färdighetsprov när du söker till MOP

Inför läsåret 2019/2020 erbjuder vi två tillfällen för färdighetsprov – måndagen den 25 mars och tisdagen den 26 mars.

Så snart vi får besked från respektive antagningskansli om vilka elever som har sökt till MOP, tar vi kontakt och erbjuder alla sökande att komma till oss för färdighetsprov.

Färdighetsprovet består av tre delar, där det totala resultatet ger dig färdighetspoäng som läggs till ditt meritvärde.

 

Del 1 – Instrument eller sång

Under 10 minuter visar du upp dina färdigheter på ditt instrument eller sång. Du framför en obligatorisk låt och en låt som du väljer själv.

Del 2 – Gehör

Under gehörsdelen får du göra några enklare rytmövningar.

Del 3 – Intervju

Här träffar du en av våra lärare för en kort intervju. Vi frågar bland annat om tidigare musikaliska erfarenheter och dina förväntningar på utbildningen (denna del poängsätts inte).

 

Färdighetsprovet bedöms på en 10-gradig skala där varje steg på skalan ger 26 poäng. Det vill säga; 1x26, 2x26, 3x26…. till maximalt 10x26=260 poäng. Poängen från färdighetsprovet räknas sedan in i det totala meritvärdet.