Färdighetsprov när du söker till MOP - Olinsgymnasiet facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Färdighetsprov när du söker till MOP

Så snart vi får besked från respektive antagningskansli om vilka elever som har sökt till MOP, tar vi kontakt och erbjuder alla sökande att komma till oss för färdighetsprov.

Färdighetsprovet består av tre delar, där det totala resultatet ger dig färdighetspoäng som läggs till ditt meritvärde.

Instrument eller sång
Under 10 minuter visar du upp dina färdigheter på ditt instrument eller sång.
Du framför en obligatorisk låt (du kompas av vårt lärarband) och en låt som du väljer själv.
Som alternativ till en egenvald låt kan du välja att visa upp musik som du själv har producerat digitalt. Förbered dig då på att berätta om hur du arbetar med musik i din dator.

Gehör
Under gehörsdelen får du göra några enklare rytmövningar.

Intervju
Här träffar du en av våra lärare för en kort intervju. Vi frågar bland annat om tidigare musikaliska erfarenheter och dina förväntningar på utbildningen (denna del poängsätts inte).

Poäng
Färdighetsprovet bedöms på en 10-gradig skala där varje steg på skalan ger 26 poäng. Det vill säga; 1x26, 2x26, 3x26…. till maximalt 10x26=260 poäng.
Poängen från färdighetsprovet räknas sedan in i det totala meritvärdet.