Anmälan till ansökningsdag

Välkommen att anmäla dig till vårt antagningsprov den 7 mars.

Hur går antagningen till?

Antagningen består av tre delar. Du får visa dina färdigheter på ditt instrument eller sång, du kommer göra en gehörsövning och en kort intervju.

Framförande på ditt instrument eller sång

Under cirka 10 minuter visar du upp dina färdigheter på ditt instrument eller sång.

Du förbereder dig med låten ”Love Story” av Taylor Swift som du kommer framföra tillsammans med vårt lärarband på ditt huvudinstrument. Du som söker på instrument annat än sång spelar låten efter originalet, tonarten D. Söker du däremot på sång har du möjligheten att framföra efter original eller alternativ, tonarten G.

Ljudfil

Noter och text

Du ska också framföra en låt som du själv väljer. Vill du bli kompad av vårt lärarband till den låten som du väljer själv, skickar du oss noterna senast tisdag den 28 februari.

Som alternativ till en egenvald låt kan du välja att visa upp musik som du själv har producerat digitalt. Var då förberedd på att berätta om hur du arbetar med musik i din dator.

Gehörsövning

Under gehörsdelen får du göra några enklare rytmövningar.

Intervju (denna del poängsätts inte)

Här träffar du en av våra lärare för en kort intervju. Vi frågar bland annat om tidigare musikaliska erfarenheter och dina förväntningar på utbildningen. Du får också här tillfälle att ställa dina frågor om det är något du undrar över.

Anmälan

Fyll i anmälningsformuläret nedan. Välj den tid som passar dig bäst, på varje pass finns det fyra platser.

Din bokning bekräftas med ett SMS.