Industritekniska programmet - Olinsgymnasiet i Götene facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Industritekniska programmet

Inriktning Processteknik
Inriktning Produkt och maskinteknik 

Detta är programmet för dig som är intresserad av teknik och industriteknisk produktion. Vill du börja arbeta direkt efter gymnasiet inom exempelvis produktframställning eller styr- och reglerteknik? Då är det Olinsgymnasiets Industritekniska program du skall läsa. Du lär dig om de olika produktionsleden och hur produktionen och tekniken påverkar människor och miljö. Tiden du läser ute på företag är minst 15 veckor under utbildningen. 

Programmet passar även dig som vill läsa vidare efter utbildningen. Du har självklart möjligheten att läsa till den högskolebehörighet som passar just dina planer.

Plusmeny
+ Olins Fotboll
+ Olins E-sport
+ Högskolebehörighet 
+ Entreprenörskap 

Här kan du ladda ner poängplanen för Industritekniska programmet.

Poängplan

Gymnasiegemensamma kurser 600
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 100
Programgemensamma kurser 400
Industritekniska processer 1 100
Människan i industrin 1 100
Produktionskunskap 1 100
Produktionsutrustning 1 200
Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100
Inriktning Processteknik 400
Industritekniska processer 2 100
Produktionskunskap 2 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktionsutrustning 3 100
Inriktning Produkt och maskinteknik 300
Datorstyrd produktion 1 100
Produktionsutrustning 2 100
Produktutveckling 1 100
Programfördjupning 800-900