Programinriktat val - Olinsgymnasiet i Götene facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Programinriktat val

Programinriktat val (IMV) är ett program för dig som vill läsa ett nationellt yrkesprogram, men saknar betyg i vissa behörighetsgivande ämnen. 

För att bli antagen ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska eller matematik och fyra andra ämnen alternativt svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och tre andra ämnen.

Under utbildningens gång får du följa det nationella yrkesprogrammet samtidigt som du läser de ämnen som saknas för behörighet.

Målet är att du ska bli antagen till det nationella yrkesprogrammet så snart som möjligt.

Antagning till Programinriktat val sker via Utbildning Skaraborgs antagningskansli. Du söker detta program på samma sätt som nationella program på gymnasiet. Urval sker på meritvärde.