Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Olinsgymnasiet

För OIinsgymnasiet är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy
förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur
du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till
den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder
och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det
handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering,
strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Olinsgymnasiets verksamhet är Olinsgymnasiet i Skara AB personuppgiftsansvarig.

Org.nr: 556999-8932

Adress:
Box 45
532 21 Skara
0511-168 00