Elevhälsa

Olinsgymnasiet är den lilla skolan som ser varje individ. Vi lägger stor vikt vid det förebyggande elevhälsoarbetet som inkluderar ett starkt elevhälsoteam samt fokus på näringsrika och vällagade skolluncher.

Elevhälsoteam

Vårt elevhälsoteam består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och psykolog.
Elevhälsan jobbar främjande och förebyggande inom olika områden, såsom sömn, kost, motion, studieteknik, inlärning och andra livsstilsfrågor. När det gäller ”vanlig” sjukvård vänder du dig till din vårdcentral.

Skollunch

Vi lägger stort fokus på att maten ska vara närproducerad och av hög kvalitet. All vår mat är tillagad av vår egen kock i Olinsgymnasiets tillagningskök.