Kristian Wejshag - Olinsgymnasiet facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Kristian Wejshag

Olinsgymnasiet startades 2016 av Kristian Wejshag. Kristian är i grunden lärare i musik samt idrott & hälsa och startade redan 2002 musikprogrammet Music & Production (MoP). Programmet drevs tillsammans med Skara kommun i 14 år innan det var dags att ta steget och bli en fristående skola. Kristian är huvudman för Olinsgymnasiet.

Olinsgymnasiets skolfilosofi innebär bland annat att skapa mindre avgränsade enheter med tydliga inriktningar och hög kvalitet. Varje enhet har ett helhetstänk och en god förankring i världen utanför skolans fyra väggar. Med ett elevantal om 180-200 per skolenhet skapas en trygg miljö med en familjär känsla.

Idag finns Olinsgymnasiet på två platser – Skara & Götene. Till läsåret 2023 ansöker skolan om att utöka med en skolenhet Tibro.