Vår vision

Vår vision

Olinsgymnasiet är den lilla skolan där allt blir möjligt. Vi är ett tryggt och inspirerande komplement till de större skolorna.

Den lilla skolan…

Att vara liten är en stor egenskap. Det ger oss rätt förutsättningar att se och förstå varje elevs individuella behov. Våra skolors storlek skapar en närhet och blir på så sätt en trygg övergång in i arbetslivet.

… där allt blir möjligt

Ingenting är omöjligt i vår värld! Vi strävar efter att övervinna krävande utmaningar och att inspirera elever att förverkliga sina studier. Det är när vi jobbar tillsammans och i en inspirerande miljö, som drömmar och mål blir möjliga.

Så här arbetar vi med vår vision

Vi arbetar varje dag med att göra gymnasietiden till ett minne för livet. Genom att vi konstant breddar och fördjupar våra kunskaper, vågar vi testa nya arbetssätt och kreativa lösningar för att nå våra mål. Tillsammans skapar vi trygghet och rätt förutsättningar för dig att utvecklas med fokus på det du är intresserad av. Oavsett om det är musik, idrott, bakning eller programmering – på Olinsgymnasiet får dina drömmar ta plats.