Estetiska programmet

Inriktning Musik (MoP) – Singer/Songwriter

Här får du utveckla och stimulera ditt kreativa tänkande och lära dig komponera, arrangera och producera musik.

Kort om programfördjupningen

Singer/Songwriter är en av fördjupningarna som erbjuds när du läser inriktning MusikEstetiska programmet i Skara. Här arbetar du individuellt eller i mindre grupper under handledning av erfarna musiklärare. Väljer du Singer/Songwriter får du undervisning i två instrument.

Poängplan

Förutom de gemensamma kurserna på det Estetiska programmet läser du som går Musik – Singer/Songwriter även:

 • Inriktningens kurser
  400
  • Ensemble med körsång
   200
  • Instrument eller Sång 1 (huvudinstrument)
   100
  • Gehörs och musiklära 1
   100
 • Programfördjupningens kurser
  500
  • Musikproduktion 1
   100
  • Arrangering komposition 1
   100
  • Instrument eller Sång 1 (biinstrument)
   100
  • Instrument eller Sång 1 (huvudinstrument)
   100
  • Digitalt skapande 1
   100

Med reservation för ändringar

Bilder från Singer/Songwriter

Bläddra mellan bilder