Naturbruksprogrammet

Inriktning Trädgård

Har du gröna fingrar och vill ha en praktisk och varierad utbildning? På inriktningen får du kunskaper och färdigheter för att vårda växter och designa trädgårdar.  

Kort om inriktningen

Trädgård är en inriktning för dig som läser NaturbruksprogrammetOlinsgymnasiet Sparresäter. Du lär dig att bygga med betong och natursten, odla växter och grönsaker samt växthusteknik. Du får även biologiska, tekniska och ekonomiska kunskaper för vad som är god kvalitet på produkter och tjänster. Att köra maskiner som traktor och minilastare ingår också.

Inriktning Trädgård är perfekt för dig som vill bli: 

 • Hortonom
 • Landskapsarkitekt
 • Trädgårdsanläggare
 • Trädgårdsingenjör
 • Trädgårdsmästare
 • Trädgårdsrådgivare

Poängplan

Förutom de gemensamma kurserna på Naturbruksprogrammet läser du som går Trädgård även:

 • Inriktningens kurser
  700
  • Marken och växternas biologi
   100
  • Fordon och redskap
   100
  • Beskärning och trädvård
   100
  • Skötsel av utemiljöer
   100
  • Trädgårdsanläggning 1
   100
  • Trädgårdsodling
   100
  • Växtkunskap 1
   100
 • Programfördjupningens kurser
  500
  • Fastställs i samråd med branschen

Med reservation för ändringar

Bilder från inriktning Trädgård

Bläddra mellan bilder