Musiker/artist, MoP - Music and Production - Estetiskt program musik facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Musiker/Artist (MA)

Fördjupningen MA lägger mycket tid på spel i ensemble och körsång för att du ska utvecklas som musiker och/eller artist på och utanför scenen. Du utvecklar din sceniska beredskap och får träning i att möta olika slags publik.

Målet med utbildningen är att det ska vara naturligt för dig att använda musiken som uttrycksmedel, vare sig du står på en scen eller i en inspelningsstudio.

Väljer du MA får du undervisning i två instrument.

Fördjupningskurser (500 p)
Musikproduktion 1
Ensemble 2
Instrument/Sång 2 (huvudinstrument)
Instrument/Sång 1 (biinstrument)
Körsång 2