Singer/Songwriter, MoP - Music and Production - Estetiskt program musik facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Singer/Songwriter (SS)

Inom fördjupningen SS arbetar du individuellt, eller i mindre grupper, med en eller flera erfarna musiklärare som handledare.

Målet är att du ska stimulera ditt kreativa tänkande och lära dig komponera, arrangera och producera musik.

Väljer du SS får du undervisning i två instrument.

Fördjupningskurser (500 p)
Musikproduktion 1
Arrangering komposition 1
Instrument/Sång 2 (huvudinstrument)
Instrument/Sång 1 (biinstrument)
Digitalt skapande 1