Sponsringspaket - Olinsgymnasiet facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Sponsringspaket

Sponsringspaket

 

SPONSRINGSPOLICY

Sponsring är en viktig del av Olinsgymnasiets lokala engagemang och förankring i Skara och Götene.

RIKTLINJER FÖR OLINSGYMNASIETS SPONSRING

Mottagare
Sponsringen ska rikta sig till registrerade föreningar eller klubbar med allmännyttig och ideell inriktning i Skara kommun eller i Götene kommun. Olinsgymnasiet sponsrar inte direkt till eller via enskilda personer, heller inte till föreningar drivna i bolagsform.

Krav för sponsring
Olinsgymnasiets krav för sponsring är att mottagaren intygar att deras verksamhet arbetar för jämlikhet oavsett ursprung, ras, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller religion, samt är politisk obunden.

SPONSRINGSPAKETEN

Beskrivning och motprestation
Sponsringen innebär standardiserade avtal. Enda kraven på motprestation är att Olinsgymnasiet får synas med föreningen/klubbens verksamhet. För idrottsklubbar är en placering av vår logotype på magen önskvärd – men inget krav. Det är föreningen som presenterar på vilket sätt man avser exponera Olinsgymnasiets sponsring i samband med ansökan. Det är mottagarens ansvar att göra sponsringen bekant till sina medlemmar och närstående. Olinsgymnasiet skall ha rätten att använda mottagarens namn för att tillkännage sponsringen.

Uttagning och urvalskriterier för sponsringspaketen
Två gånger per år väljs mottagare för sponsringspaketen bland de ansökningar som uppfyller policyn.

Ansökan för sponsringspaket
Vi tar emot komplett ifyllda ansökningar fram till senast 15 april och 15 september. I ansökan skall tydligt framgå på vilket sätt pengarna ska användas.

Tillkännagivande av mottagare
Sker ca 1 maj respektive 1 oktober.

Ansökan

Sponsringsansökan