Gymnasiesärskolan Skara - Olinsgymnasiet i Skara facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Gymnasiesärskolan

Våra utbildningar bedrivs i en unik och kreativ miljö mitt i centrala Skara.

Två halvdagar per vecka har vi våra programfördjupningskurser (EV, FG och HO). Vi har två idrottspass per vecka och 22 veckors praktik (APL) under de fyra åren.

I de teoretiska kurserna arbetar vi i åldersblandade grupper utifrån varje  elevs behov.

Vi erbjuder tre nationella program;
Programmet för Fordonsvård och godshantering
Programmet för Estetiska verksamheter
Programmet för Hälsa, vård och omsorg