Kursplaner, MoP - Music and Production - Estetiskt program musik facebook instagram2 enlarge shrink play3 pause2 volume-medium volume-mute2 circle-down expand-more

Kursplan – ESMUS

MOP är vårt högskoleförberedande estetiska program med inriktningen musik.

Vi erbjuder fyra olika programfördjupningar – Musikal/Teater (MT),  Musiker/Artist (MA), Singer/Songwriter (SS) och Ljudproduktion (LP). Programfördjupningen väljer du till årskurs 2.

När man går musikinriktningen hos oss har man två ensemblepass per vecka. Väljer man sedan programfördjupningen Musiker/Artist (MA) i årskurs 2 blir det ytterligare ett ensemblepass per vecka.

Hos oss startar man med ett instrument i årskurs 1 (som man har under hela studietiden) och utökar med ett ytterligare ett instrument i årskurs två. Önskar man att börja med två instrument direkt i årskurs 1 är det inga problem.

Den finns även möjlighet utöka studierna här på MOP med flera olika fördjupningskurser inom både teater, dans och media.

Vill man utöka med ytterligare meritpoäng erbjuder vi Engelska 7, moderna språk steg 3 och 4 (franska, spanska och tyska) samt Matematik 2b. Läs mer om MERITPOÄNG här

Gymnasiegemensamma ämne 1150
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Historia 2b - kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 100
Svenska 1/svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/svenska som andraspråk 3 100
Gymnasiearbete 100
Gymnasiearbete 100
Inriktning Musik 400
Ensemble med körsång 200
Instrument eller sång 100
Gehörs och musiklära 1 100
Programfördjupningar 500
Musiker/Artist
Musikproduktion 1 100
Ensemble 2 100
Instrument eller sång 1 specialisering 1 100
Instrument/Sång 2 100
Körsång 2 100
Singer/Songwriter
Musikproduktion 1 100
Arrangering komposition 1 100
Instrument eller sång 1 specialisering 1 100
Instrument/Sång 2 100
Digitalt skapande 1 100
Ljudproduktion
Musikproduktion 1 100
Musikproduktion 2 100
Ljudproduktion 1 100
Ljudproduktion 2 100
Instrument eller Sång 2 eller Ljud & Ljus 100
Musikal/teater
Estetisk kommunikation 2 100
Koreografi 100
Musikproduktion 1 100
Instrument eller sång 1, specialisering 1 100
Instrument/Sång 2 100
Individuellt val 200